Türkiye Hayat Tabloları

Türkiye Mortalite Projesi

Projenin amacı Türkiye'nin kendi nüfus istatistikleri ve kamu sosyal güvenlik kurumları ve sigorta şirketlerinin verileri ile, değişen nüfus ve sigortalı bilgilerine göre yenilenebilecek ve ülkemiz ölümlülük oranlarını yansıtacak bilişim teknolojileri tabanlı hayat ve hayat annüite tablolarının oluşturulmasıdır.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nün yöneticiliğinde, BNB Danışmanlık Şirketi, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi uzmanları ile "Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması" projesiyle:

      Türkiye Kadın-Erkek Hayat (TRH - 2010)
      Türkiye Kadın-Erkek Sigortalı Hayat (TRSH - 2010)
      Türkiye Kadın-Erkek Hayat Annüite (TRHA - 2010)
     Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın-Erkek Hayat (SGK - 2008)

tabloları elde edilmiştir. Bu tabloları üreten bir uzman bilgisayar yazılımı geliştirilmiş ve SBM'ye teslim edilmiştir.


Bu tablolara ek olarak:
      Karşılaştırmalı Yaşam ümidi Tablosu oluşturulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara