Aktüerya Bilimleri Bölümü Yandal Lisans Programı Başvurusu Tarihleri

İlgili duyuru için buraya tıklayınız.

Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğrencileri için Yan Dal

Bölümümüz öğrencileri,

bölümlerinde yan dal yapabilirler.

Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.


Yandal Programı Başvurusu Yapacak Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Başvurular anadal lisans programının en erken 3 üncü en geç 6 ıncı yarıyılı başında yapılabilir.

2. Öğrencinin yandal başvurusu yaptığı yarıyıla kadar:

a. Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlamış olması,

b. Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

3. Başka bir yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmaması,

4. Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye başvururlar.

5. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, yandal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

6. Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.

7. Yandal Programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin yan dal programı ile ilişiği kesilir.

Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi ile ilgili tüm bilgilere http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=05_2_yandal_yonergesi&filetype=html&submenuheader=4 adresinden ulaşabilirsiniz. Yan Dal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.


Aktüerya Bilimleri Bölümü'nde Yan Dal (Diğer Bölüm Öğrencileri İçin)

Bölümümüzün Karşılıklı Anlaşma Sonucu Oluşturduğu Yandal Programları'na İlişkin Yönergeler

Aktüerya Bilimleri Bölümü Yandal Programı Başvuru Adımları

. Öğrencinin akademik danışmanının onayını da içeren bir dilekçe ve transkripti ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

Yan Dal dilekçe örneği:

Öğrencinin Yan Dal programına başvurmak için Bölümümüze vereceği dilekçe örneği

(Bu dilekçenin bir örneğinin de akademik danışmanına verilmesi gerekmektedir.)Yan Dal Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyükyazıcı
Tel: +90 312 297 6160/128
E-posta: muratby@hacettepe.edu.tr

Yan Dal Program Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Ezgi Nevruz
Tel: +90 312 297 6160/116
E-posta: ezginevruz@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara