İdari Personel

Bahar Karahan Şen (Bilgisayar İşletmeni)

Sema Aydın (Bilgisayar İşletmeni)

Mehmet Savaş Coşkun (Teknisyen)

Elif Karaca (Yardımcı Hizmetli)

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara