Araştırma ve Projeler

TARSİM

Bu projede, tarımsal sigorta risklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çevresel riskleri önceliklendirmek, riskleri coğrafik olarak karşılaştıran ve sıralandıran spesifik bir alandır. Çalışmada, TARSİM tarım sigortaları havuzundan sağlanan 8 yıla ait 11 milyon satırlık veri kullanılmıştır. Analizlerde mekansal-zamansal interpolasyon teknikleri yardımıyla bireysel bitkisel ürün poliçelerine ait meteorolojik karakteristikler tahmin edilip aktüeryal riskler sınıflandırılmış; ardından, stokastik sıralandırma bağıntıları kullanılarak aktüeryal riskler önceliklendirilmiştir.


T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Türkiye Sigortalı ve Anüitant Hayat Tabloları ve Projeksiyonları (2017)

Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması (2010)

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara