StajStaj Koordinatörü
Prof. Dr. Meral SUCU
Tel: +90 312 297 6160/126
E-posta: msucu@hacettepe.edu.tr

Staj Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Funda KUL
Tel: +90 312 297 6160/117
E-posta: fundakaraman@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara