Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğrencileri için Yan Dal

Bölümümüz ile,

  • İstatistik
  • Matematik

bölümleri arasında karşılıklı Yan Dal anlaşmaları yapılmış ve Hacettepe Üniversitesi'nin 12.02.2014 tarihli Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu bölümler dışında, Aktüerya Bilimleri Bölümü öğrencileri İktisat, İşletme, vb. bölümlerin Yan Dal programlarına geçen dönemlerde olduğu gibi başvuru yapabilirler. Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Aktüerya Bilimleri Bölümü Çift Anadal Lisans Programı Başvuru Tarihleri

İlgili duyuru için buraya tıklayınız.


Yandal Programı Başvurusu Yapacak Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Başvurular anadal lisans programının en erken 3 üncü en geç 6 ıncı yarıyılı başında yapılabilir.

2. Öğrencinin yandal başvurusu yaptığı yarıyıla kadar:

a. Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlamış olması,

b. Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

3. Başka bir yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmaması,

4. Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye başvururlar.

5. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, yandal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

6. Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.

7. Yandal Programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin yan dal programı ile ilişiği kesilir.

Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi ile ilgili tüm bilgilere http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=05_2_yandal_yonergesi&filetype=html&submenuheader=4 adresinden ulaşabilirsiniz. Yan Dal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara