Dr. Övgücan KARADAĞ ERDEMİR

E-posta
     ovgucan@hacettepe.edu.tr
CV
     Tıklayınız
Telefon
     (312) 297 61 60
 

Akademik Derecesi

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü (2006-2011)

Yüksek Lisans:   Hacettepe Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri A.D. (2011-2014)

Doktora:   Hacettepe Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri A.D. (2014-2020)


İlgi Alanları
  • Hayat-Dışı Sigorta Matematiği (Non-Life Insurance Mathematics)
  • Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (Generalized Linear Models)
  • Kopula-Bagımlılık Modellemesi (Copula-Dependence Modelling)
  • Kredibilite Kuramı (Credibility Theory)
  • Finansal Performans Çalışmaları (Financial Performance Studies)
  • Hayat Sigortaları Matematiği (Life Insurance Mathematics)
  • Aktuerya Matematiği (Actuarial Mathematics)