Bağlantılar

 

Actuarial Links
http://www1.fee.uva.nl/ke/act/actuariallinks.htm

American Academy of Actuaries
http://www.actuary.org

Balducci's Actuarial, Risk and Insurance Links
http://balducci.math.ucalgary.ca/ari.html

Be An Actuary
http://www.beanactuary.org

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Ä°statistik Bölümü
http://www.stat.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
http://www.mat.hacettepe.edu.tr

Milli Reasürans T.A.Ş.
http://www.millire.com.tr

Society of Actuaries
http://www.soa.org/

T.C. Basbakanlik Hazine Müsteşarligi Sigortacilik Genel Müdürlüğü
http://www.sigortacilik.gov.tr

The Insurance Institute of London
http://www.iilondon.co.uk

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
http://www.tsrsb.org.tr/

Türkiye'deki Sigorta şirketlerinin Posta ve internet Adresleri
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Birlik/Uye+Sirketler/

Hacettepe Üniversitesi E-Posta Servisi
http://mail.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara